Knight of Swords

Ý nghĩa lá Knight of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: vận dụng sức mạnh trí tuệ và kiến thức của cô để đạt được mục đích.

Nghĩa ngược: Gian xảo và thường chỉ trích.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY