King of Pentacles

Ý nghĩa lá King of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: Hào phóng chia sẻ niềm vui thích và những điều kỳ diệu cho mọi người.

Nghĩa ngược: Cố gắng mua tình cảm và hoặc sự vâng lời của mọi người bằng nguồn lực kiểm soát.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY