Lá King of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

King of Wands

Ý nghĩa lá King of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: giúp đỡ mọi người sống với đam mê và nhận ra tiềm năng của mình.

Nghĩa ngược: Dùng uy tín để kiểm soát người khác và nuôi dưỡng cái tôi.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply