Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups Dẫn nhập: 7 of Cups là một lá bài của sự…
Ý Nghĩa Lá Bài The Hierophant Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Hierophant Trong Tarot

V – The Hierophant Giáo Dục Hệ Thống Niềm Tin Tiếp nhận Nhận dạng nhóm   Trong Hành Động: Tiếp…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Empress

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Empress

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Empress Dẫn nhập: Khi thể hiện ở hình thức ngược, The Empress vẫn…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Dẫn nhập: Khi lá the Sun xuất hiện, cho dù là ngược,…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Cups Dẫn nhập: 2 of Cups thường đề cập đến quan hệ…
Ý Nghĩa Lá Bài King of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài King of Pentacles Trong Tarot

King of Pentacles Mạnh dạn Lão luyện Đáng tin cậy Sự ủng hộ/hỗ trợ Vững chắc Trong Hành Động Mạnh…
Ý Nghĩa Lá Bài Death Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Death Trong Tarot

XIII – Death Kết Thúc Thay Đổi Loại Bỏ Tác Động Tuyệt Đối   Trong hành động Kết Thúc Đóng một…
Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Pentacles Trong Tarot

3 of Pentacles Làm việc nhóm Lập kế hoạch Thành tựu/xuất sắc Trong Hành Động Làm việc nhóm Hợp tác cùng…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Wands Dẫn nhập: Khi 3 of Wands xuất hiện, bạn có vẻ…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 3 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 3 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 3 of Cups Dẫn nhập: 3 of Cups ngược là một lá bài đầy…
Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Pentacles Trong Tarot

Ace of Pentacles Sức mạnh vật chất Sự thịnh vượng Tính khả thi Niềm tin tưởng Trong Hành Động Sử dụng sức…
Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Cups Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Cups Trong Tarot

Queen of Cups Thương yêu Nhân hậu Trực giác Tâm lý Tâm linh Trong Hành Động Yêu thương Khắc chế…
Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Pentacles Trong Tarot

5 of Pentacles Thời điểm khó khăn Sức khỏe kém Bị từ chối Trong Hành Động Trải nghiệm giai đoạn khó…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Cups Dẫn nhập: Lá 8 of Cups ngược thường mang hàm ý…
Nine-of-Wands-icon-bài-tarot.vn

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Wands Dẫn nhập: Phần lớn bộ Wands cơ bản là những lá…
Ý Nghĩa Lá Bài 9 of Swords Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 9 of Swords Trong Tarot

9 of Swords Lo lắng Cảm giác tội lỗi Nỗi thống khổ Trong Hành Động Lo lắng Không chắc mọi…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Justice

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Justice

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Justice Dẫn nhập: Justice là hiện thân của quy luật nhân quả, xác định…
Ý Nghĩa Lá Bài The Tower Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Tower Trong Tarot

XVI – The Tower Thay Đổi Đột Ngột Giải Thoát Sa Sút Mặc Khải   Trong Hành Động:  Trải qua…