Ý Nghĩa Lá Bài The Empress Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Empress Trong Tarot

III – The Empress Nuôi Nấng Sung Túc, Trù Phú Tri Giác Thiên Nhiên Trong Hành Động: Nuôi nấng Sinh…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Swords Dẫn nhập: Lá 10 of Swords ngược hàm ý rằng cuối…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 2 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 2 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 2 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 2 of Pentacles ngược có thể là dấu…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Empress

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Empress

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Empress Dẫn nhập: The Empress là một thành tố của quyền lực nữ…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Moon Dẫn nhập: The Moon cho thấy rằng cuộc sống có vẻ đang…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Tower Dẫn nhập: The Tower là một lá bài về sự thay đổi. Cũng…
Ý Nghĩa Lá Bài The Magician Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Magician Trong Tarot

I – The Magician Hành Động Nhận Thức Có Ý Thức Tập Trung Quyền Lực Trong Hành Động: Bắt đầu…
Ý Nghĩa Lá Bài The Hermit Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Hermit Trong Tarot

IX – The Hermit Nội Quan (*tự xem xét nội tâm) Tìm Kiếm Dẫn Dắt Đơn Độc   Trong Hành…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 5 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 5 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 5 of Wands Dẫn nhập: Lá bài 5 of Wands ngược có thể hàm…
Ý Nghĩa 14 Lá Pentacles – Suit of Pentacles

Ý Nghĩa 14 Lá Pentacles – Suit of Pentacles

Ý Nghĩa Bộ Pentacles Trong Tarot Khía cạnh: Trần tục, tiền bạc, sung túc, đảm bảo và ổn định. Nguyên tố chiêm…
Ý Nghĩa Lá Bài Page of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Page of Pentacles Trong Tarot

Page of Pentacles Có sự ảnh hưởng Thực tế Thịnh vượng Tin tưởng/đáng tin cậy Trong Hành Động Có ảnh…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Cups Dẫn nhập: Lá 6 of Cups xuất hiện ngược thường là…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Pentacles Dẫn nhập: Ngay cả khi xuất hiện ngược, lá bài Ten…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Wheel of Fortune

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Wheel of Fortune

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Wheel of Fortune Dẫn nhập: The Wheel of  Fortune nói với bạn rằng, nhìn…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess Dẫn nhập: The High Priestess là một lá bài thiên về…
Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Wands Trong Tarot

5 of Wands Bất đồng Đấu tranh Phiền nhiễu Trong Hành Động Bất đồng Cảm thấy mâu thuẫn với người khác…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords Dẫn nhập: Lá King of Swords ngược thường thể hiện một…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Dẫn nhập: Ở vị trí ngược, Judgment cũng thường là lá bài nói…