Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess Dẫn nhập: The High Priestess là một lá bài thiên về…
Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Wands Trong Tarot

5 of Wands Bất đồng Đấu tranh Phiền nhiễu Trong Hành Động Bất đồng Cảm thấy mâu thuẫn với người khác…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Swords Dẫn nhập: Lá King of Swords ngược thường thể hiện một…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Dẫn nhập: Ở vị trí ngược, Judgment cũng thường là lá bài nói…
Ý Nghĩa Lá Bài 8 of Cups Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 8 of Cups Trong Tarot

8 of Cups Ý nghĩa sâu thẳm – chân lý Tiến tới Mệt mỏi Trong Hành Động Tìm kiếm chân lý…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Pentacles Dẫn nhập: Queen of Pentacles, giống như mọi lá bài Court…
Ý Nghĩa Lá Bài 8 of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 8 of Wands Trong Tarot

8 of Wands Hành động nhanh Kết thúc / dứt điểm Tin tức Trong Hành Động Hành động nhanh Thực hiện…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 7 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 7 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 7 of Swords Dẫn nhập: Lá bài 7 of Swords có thể mang ý…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Pentacles Dẫn nhập: Knight of Pentacles hàm ý những thông điệp, thường…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Swords Dẫn nhập: Bất kể hình ảnh mà 3 of Swords được…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Emperor

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Emperor

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Emperor Dẫn nhập: The Emperor ngược nói cho bạn biết rằng bạn đang…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Swords Dẫn nhập: Không giống như một số lá bài thuộc bộ…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Pentacles Dẫn nhập: Lá bài Ten of Pentacles là một dấu hiệu…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 4 of Pentacles có thể là lá bài đại…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Ace of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Ace of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Ace of Pentacles Dẫn nhập: Lá bài Ace of Pentacles ngược có thể là…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài 10 of Wands xuất hiện, bạn…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hanged Man

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hanged Man

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hanged Man Dẫn nhập: Khi ra lá bài nghịch thì The Hanged Man…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Cups Dẫn nhập: Knight of Cups ngược nhìn chung là một lá…