Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Sun Dẫn nhập: Khi lá the Sun xuất hiện, đó là dấu hiệu…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 6 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 6 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 6 of Swords Dẫn nhập: Khi lá bài 6 of Swords xuất hiện, đó là…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Swords Dẫn nhập: Lá bài 9 of Swords ngược có thể cho…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hermit

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hermit

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Hermit Dẫn nhập: Khi xuất hiện ở trạng thái ngược, The Hermit vẫn…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Strength

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Strength

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Strength Dẫn nhập: Strength nhấn mạnh sức mạnh của ý chí vượt lên hoàn…
Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Wands Trong Tarot

3 of Wands Khám phá Thấy trước Tài lãnh đạo Trong Hành Động Khám phá điều bí ẩn Tìm kiếm những…
Ý Nghĩa Lá Bài 2 of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 2 of Wands Trong Tarot

2 of Wands Sức mạnh bản thân Lòng can đảm Tính độc đáo/nguyên bản Trong Hành Động Sức mạnh bản thân…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: King of Wands ngược có thể đại diện cho…
Ý Nghĩa 22 Lá Ẩn Chính – Major Arcana

Ý Nghĩa 22 Lá Ẩn Chính – Major Arcana

Ý Nghĩa Bộ Ẩn Chính Trong Tarot Bộ ẩn chính (major arcana) là những lá bài rất quan trọng trong một…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Swords Dẫn nhập: Khi lá bài 6 of Swords ngược xuất hiện,…
Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot

King of Wands Sáng tạo Truyền cảm hứng Mạnh mẽ Có sức lôi cuốn Táo bạo   Trong Hành Động Sáng…
4-lá-bài-hội-đồng-tarot

Tương Tác Giữa Các Lá Page, Knight, Queen và King

Tương Tác Giữa Các Lá Page, Knight, Queen và King   PAGE KNIGHT PAGE đứa trẻ…đứa trẻ hai người giống…
Ý Nghĩa Lá Bài The Fool Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Fool Trong Tarot

0 – The Fool Khởi Đầu Tự Nguyện Tự Phát Niềm Tin Điên Rồ Trong Hành Động Khởi đầu Tiến…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands ngược có thể hàm ý chỉ…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Swords Dẫn nhập: Giống như nhiều lá bài trong bộ Swords, lá…
Ý Nghĩa Lá Bài 6 of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 6 of Pentacles Trong Tarot

6 of Pentacles CÓ HOẶC KHÔNG CÓ: Nguồn lực Kiến thức Quyền năng Trong Hành Động Có/không có nguồn lực Cho…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups Dẫn nhập: 7 of Cups là một lá bài của sự…
Ý Nghĩa Lá Bài The Hierophant Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Hierophant Trong Tarot

V – The Hierophant Giáo Dục Hệ Thống Niềm Tin Tiếp nhận Nhận dạng nhóm   Trong Hành Động: Tiếp…