Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Cups Dẫn nhập: 9 of Cups là một trong những lá tạo…
Ý Nghĩa Lá Bài 7 of Wands Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 7 of Wands Trong Tarot

7 of Wands Năng nổ Chống cự Chắc chắn Trong Hành Động Năng nổ Theo đuổi điều bạn muốn Hành động…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Pentacles Dẫn nhập: Page of Pentacles, về mặt nào đó, có thể…
Ý Nghĩa Lá Bài The Hanged Man Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Hanged Man Trong Tarot

XII – The Hanged Man Bỏ Qua Đảo Ngược Tạm Dừng Hy Sinh Trong Hành Động Bỏ Qua Giải toả cảm…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Emperor

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Emperor

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Emperor Dẫn nhập: The Emperor cho chúng ta thấy rằng việc lý trí…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Cups Dẫn nhập: 4 of Cups là một lá về những suy…
Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Cups Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Cups Trong Tarot

3 of Cups Tâm trạng phấn khởi Tình bạn Cộng đồng Trong Hành Động Cảm thấy phấn khởi Bùng nổ…
Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Pentacles Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Pentacles Trong Tarot

Queen of Pentacles Nuôi dưỡng Nhân cách cao cả Tính hợp lý Tháo vát Đáng tin cậy Trong Hành Động…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Wands Dẫn nhập: Lá bài 4 of Wands thường hàm ý rằng…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Lovers

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Lovers

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Lovers Dẫn nhập: Kể cả bài nghịch thì The Lovers vẫn là điềm…
Ý Nghĩa Lá Bài 4 of Cups Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài 4 of Cups Trong Tarot

4 of Cups Chỉ biết mỗi bản thân Sự hờ hững Tiến vào nội tâm Trong Hành Động Chỉ biết…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hierophant

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hierophant

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hierophant Dẫn nhập: The Hierophant rất chú trọng việc “làm việc đúng”. Bạn…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Death

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Death

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Death Dẫn nhập: Death không nhất thiết ám chỉ cái chết về thể xác.…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 5 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 5 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 5 of Cups Dẫn nhập: 5 of Cups là một lá bài mang thông…
Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Swords Trong Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Swords Trong Tarot

Knight of Swords Thẳng thắn – lỗ mãng Có thẩm quyền – hống hách Sắc bén – cắt giảm Am…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands là một trong những lá bài…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Wands Dẫn nhập: Lá 6 of Wands ngược là một dấu hiệu…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hermit

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hermit

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hermit Dẫn nhập: The Hermit là một lá bài đặc biệt thiêng liêng,…