Ace of Pentacles

Ý nghĩa lá Ace of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Những món quà của đất đã được bày ra. Khi ta lựa chọn phối hợp với chúng, thì đồng thời, chúng cũng gắng sức hỗ trợ ta. Bất kỳ lựa chọn nào được thực hiện thì cũng chứa đựng tiềm năng vô hạn.

Nghĩa xuôi: Một cơ hội cho sự giàu có.

Nghĩa ngược: Một cơ hội không hấp dẫn như vẻ bề ngoài.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY