XX. Judgement 

Ý nghĩa lá XX. Judgement trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nếu ta thỉnh cầu, Thần linh sẽ hồi đáp. Tuy vậy, bí quyết chính là không chỉ thỉnh cầu mà còn phải lắng nghe. Sau khi đưa ra câu hỏi, hãy để tinh thần của bạn đủ tĩnh lặng để nghe câu trả lời. Hãy chủ động tìm kiếm và mong chờ sự xuất hiện điều đó. Ngoài ra, bằng mọi cách, hãy chuẩn bị hành động cho điều đó, bởi chắc chắn nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn.

Nghĩa xuôi: Đón nhận và lắng nghe một thông điệp thần thánh.

Nghĩa ngược: Bỏ qua những dấu hiệu thần thánh. Lo sợ làm những điều đúng đắn.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY