Knight of Chalices

Ý nghĩa lá Knight of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: đào sâu trí tưởng tượng để hình dung ra khao khát trong tim mình.

Nghĩa ngược: Đào thoát đến thế giới giả tưởng.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY