Trải Bài Tarot – Quyết Định Chi Tiêu Lớn

Bạn chuẩn bị tiêu một khoảng tiền lớn? Trải bài này giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắng trước khi tiêu số tiền đó.

big purchase

  1. Tôi có thể mượn món đồ đó không?
  2. Tôi sẽ làm gì với nó?
  3. Tôi sẽ dùng nó thường xuyên chứ?
  4. Tôi có thực sự muốn có nó không?
  5. Tôi có đủ điều kiện để mua nó không?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply