Bạn có đang quen ai, hoặc chính bạn đang phân vân trong việc chọn trường nhập học? Từ phụ huynh đưa con đi học mầm non đến sinh viên đại học chọn trường Đại học – Cao đẳng, việc chọn trường để thi tuyển – xét tuyển luôn là một vấn đề đau đầu, vì có quá nhiều vấn đề cần cập nhật tìm hiểu. Tuy nhiên, Trải bài Trường học này sẽ giúp bạn giới hạn lại các lựa chọn của bạn, nhấn mạnh những hướng đi khả quan và giúp đỡ bạn có được quyết định tốt nhất.

Lá 1 và lá 4 đại diện cho những lựa chọn phù hợp cho học sinh – sinh viên, có thể rút thêm số lá bài dựa trên số trường bạn dự định. Chắc chắn trước khi lật bài phải biết mình đang nghĩ tới trường nào trong đầu.

1028_SchoolS

1. Trường thứ I (lá này diễn tả không khí chung của trường và nó có phù hợp với học sinh – sinh viên hay không)

2. Cơ hội đậu / trúng tuyển.

3. Trải nghiệm chung của học sinh – sinh viên ở trường thứ I.

4. Trường thứ II (lá này diễn tả không khí chung của trường và nó có phù hợp với học sinh – sinh viên hay không)

5. Cơ hội đậu / trúng tuyển.

6. Trải nghiệm chung của học sinh – sinh viên ở trường thứ I.

7. Điểm mạnh của bản thân học sinh – sinh viên.

8. Thách thức mà học sinh – sinh viên cần vượt qua.

9. Cách tốt nhất để ủng hộ và nâng đỡ học sinh – sinh viên.

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.