Lá Six of Wands – Golden Tarot

Six of Wands

Lá Six of Wands - Golden Tarot

Đoàn người trở về sau một chiến dịch mang theo những cây gậy và biểu ngữ sáng lấp lánh. Ba người đàn ông ngồi trên lưng ngựa còn một người đi bộ. Anh ta thổi  kèn để báo hiệu sự trở lại của bọn họ.

Ý nghĩa: Kẻ chiến thắng có mọi thứ. Sự hoan nghênh của cộng đồng và những tin tức tốt lành. Thành công sau gian khổ và thành quả lao động. Thành tựu và sự công nhận.

Nghĩa ngược: Phản bội, những âm mưu, những cuộc chiến có thể thua.

Nhiều lá Six trong trải bài: Ba lá Six có nghĩa là lợi lộc vật chất. Bốn lá Six hàm chỉ niềm vui.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply