Thẻ bài The Illusion – Clow Cards

Thẻ bài The Illusion – Clow Cards

The Illusion Tương ứng lá bài Tây: 4 Cơ (4 ♥) Từ khóa: Đừng chần chừ, hãy thoát khỏi thực…
Thẻ bài The Sword – Clow Cards

Thẻ bài The Sword – Clow Cards

The Sword Tương ứng lá bài Tây: Đầm Rô (Q ♦) Từ khóa: Sự thật sẽ cho bạn phần thưởng…
Thẻ bài The Dash – Clow Cards

Thẻ bài The Dash – Clow Cards

The Dash Tương ứng lá bài Tây: 2 Chuồn (2 ♣) Từ khóa: Chìa khóa mở ra cánh cửa chiến…
Thẻ bài The Glow – Clow Cards

Thẻ bài The Glow – Clow Cards

The Glow Tương ứng lá bài Tây: 3 Cơ (3 ♥) Từ khóa: The Glow xuất hiện đem tới dấu…
Thẻ bài The Fight – Clow Cards

Thẻ bài The Fight – Clow Cards

The Fight  Tương ứng lá bài Tây: 4 Chuồn (4 ♣) Từ khóa: Một sự thay đổi sắp diễn ra.…
Thẻ bài The Float – Clow Cards

Thẻ bài The Float – Clow Cards

The Float Tương ứng lá bài Tây: 5 Chuồn (5 ♣) Từ khóa: Sự tự do sẽ đến chỉ khi…
Thẻ bài The Libra – Clow Cards

Thẻ bài The Libra – Clow Cards

The Libra Tương ứng lá bài Tây: 5 Rô (5 ♦) Từ khóa: Những ý tưởng của bạn cần được…
Thẻ bài The Freeze – Clow Cards

Thẻ bài The Freeze – Clow Cards

The Freeze Tương ứng lá bài Tây: 7 Chuồn (7 ♣) Từ khóa: Còn đường riêng mà bạn đã lựa…
Thẻ bài The Lock – Clow Cards

Thẻ bài The Lock – Clow Cards

The Lock Tương ứng lá bài Tây: 6 Rô (6 ♦) Từ khóa: Hãy thông minh, sáng suốt và có…
Thẻ bài The Wave – Clow Cards

Thẻ bài The Wave – Clow Cards

The Wave Tương ứng lá bài Tây: Đầm Bích (Q ♠) Từ khóa: Sự linh hoạt và nhạy bén trong…
Thẻ bài The Arrow – Clow Cards

Thẻ bài The Arrow – Clow Cards

The Arrow Tương ứng lá bài Tây: Ách Rô (A ♦) Từ khóa: Năng lượng của bạn đang tang dần,…
Các Sơ Đồ Trải Bài Mẫu Khi Bói Bài Clow Cards

Các Sơ Đồ Trải Bài Mẫu Khi Bói Bài Clow Cards

Bài viết này sẽ giới thiệu các sơ đồ trải bài mẫu áp dụng khi bói bài Clow Cards. Ngoài…
Thẻ bài The Dream – Clow Cards

Thẻ bài The Dream – Clow Cards

The Dream Tương ứng lá bài Tây: 2 Cơ (2 ♥) Từ khóa: Cơ hội để bạn hiểu thêm về…
Thẻ bài The Song – Clow Cards

Thẻ bài The Song – Clow Cards

The Song Tương ứng lá bài Tây: 9 Cơ (9 ♥) Từ khóa: Niềm vui và sự hòa đồng chính…
Thẻ bài The Thunder – Clow Cards

Thẻ bài The Thunder – Clow Cards

The Thunder Tương ứng lá bài Tây: 10 Bích (10 ♠) Từ khóa: Hãy cứ là chính mình, rồi may…
Thẻ bài The Storm – Clow Cards

Thẻ bài The Storm – Clow Cards

The Storm Tương ứng lá bài Tây: 9 Bích (9 ♠) Từ khóa: Cảm xúc, chính kiến và quyết tâm…
Thẻ bài The Shadow – Clow Cards

Thẻ bài The Shadow – Clow Cards

The Shadow Tương ứng lá bài Tây: 10 Rô (10 ♦) Từ khóa: Bạn đang bị vây quanh bởi những…
Thẻ bài The Mist – Clow Cards

Thẻ bài The Mist – Clow Cards

The Mist Tương ứng lá bài Tây: 6 Bích (6 ♠) Từ khóa: Hãy thật thận trọng khi quyết định…