Thẻ bài The Wave – Clow Cards

Thẻ bài The Wave – Clow Cards

The Wave Tương ứng lá bài Tây: Đầm Bích (Q ♠) Từ khóa: Sự linh hoạt và nhạy bén trong…
Thẻ bài The Arrow – Clow Cards

Thẻ bài The Arrow – Clow Cards

The Arrow Tương ứng lá bài Tây: Ách Rô (A ♦) Từ khóa: Năng lượng của bạn đang tang dần,…
Các Sơ Đồ Trải Bài Mẫu Khi Bói Bài Clow Cards

Các Sơ Đồ Trải Bài Mẫu Khi Bói Bài Clow Cards

Bài viết này sẽ giới thiệu các sơ đồ trải bài mẫu áp dụng khi bói bài Clow Cards. Ngoài…
Thẻ bài The Dream – Clow Cards

Thẻ bài The Dream – Clow Cards

The Dream Tương ứng lá bài Tây: 2 Cơ (2 ♥) Từ khóa: Cơ hội để bạn hiểu thêm về…
Thẻ bài The Song – Clow Cards

Thẻ bài The Song – Clow Cards

The Song Tương ứng lá bài Tây: 9 Cơ (9 ♥) Từ khóa: Niềm vui và sự hòa đồng chính…
Thẻ bài The Thunder – Clow Cards

Thẻ bài The Thunder – Clow Cards

The Thunder Tương ứng lá bài Tây: 10 Bích (10 ♠) Từ khóa: Hãy cứ là chính mình, rồi may…
Thẻ bài The Storm – Clow Cards

Thẻ bài The Storm – Clow Cards

The Storm Tương ứng lá bài Tây: 9 Bích (9 ♠) Từ khóa: Cảm xúc, chính kiến và quyết tâm…
Thẻ bài The Shadow – Clow Cards

Thẻ bài The Shadow – Clow Cards

The Shadow Tương ứng lá bài Tây: 10 Rô (10 ♦) Từ khóa: Bạn đang bị vây quanh bởi những…
Thẻ bài The Mist – Clow Cards

Thẻ bài The Mist – Clow Cards

The Mist Tương ứng lá bài Tây: 6 Bích (6 ♠) Từ khóa: Hãy thật thận trọng khi quyết định…
Thẻ bài The Rain – Clow Cards

Thẻ bài The Rain – Clow Cards

The Rain Tương ứng lá bài Tây: 7 Bích (7 ♠) Từ khóa: Sau cơn mưa, trời lại sáng. Thông…
Thẻ bài The Move – Clow Cards

Thẻ bài The Move – Clow Cards

The Move Tương ứng lá bài Tây: 9 Chuồn (9 ♣) Từ khóa: Hãy cẩn thận với những hành động…
Thẻ bài The Through – Clow Cards

Thẻ bài The Through – Clow Cards

The Through Tương ứng lá bài Tây: Già Chuồn (K ♣) Từ khóa: Một tình huống tưởng chừng đã đi…
Thẻ bài The Snow – Clow Cards

Thẻ bài The Snow – Clow Cards

The Snow Tương ứng lá bài Tây: 8 Bích (8 ♠) Từ khóa: Một bắt đầu thật bình yên và…
Thẻ bài The Sand – Clow Cards

Thẻ bài The Sand – Clow Cards

The Sand Tương ứng lá bài Tây: 9 Rô (9 ♦) Từ khóa: Thách thức đến để bạn thay đổi, chứ…
Thẻ bài The Little – Clow Cards

Thẻ bài The Little – Clow Cards

The Little Tương ứng lá bài Tây: 5 Cơ (5 ♥) Từ khóa: Một sự chuyển biến tưởng như nho…
Thẻ bài The Shot – Clow Cards

Thẻ bài The Shot – Clow Cards

The Shot Tương ứng lá bài Tây: Bồi Chuồn (J ♣) Từ khóa: Đừng lơ là, nhắm thẳng mục tiêu…
Thẻ bài The Power – Clow Cards

Thẻ bài The Power – Clow Cards

The Power Tương ứng lá bài Tây: 7 Cơ (7 ♥) Từ khóa: Mong ước của bạn sẽ được đáp…
Thẻ bài The Windy – Clow Cards

Thẻ bài The Windy – Clow Cards

The Windy Tương ứng lá bài Tây: Già Bích (K ♠) Từ khóa: Windy xuất hiện là tiên đoán cho…