Thẻ bài The Bubbles – Clow Cards

Thẻ bài The Bubbles – Clow Cards

The Bubbles Tương ứng lá bài Tây: 2 Rô (2 ♦) Từ khóa: Tâm tư, suy nghĩ bạn sẽ được…
Thẻ bài The Big – Clow Cards

Thẻ bài The Big – Clow Cards

The Big Tương ứng lá bài Tây: Ách Cơ (A ♥) Từ khóa: Thật đáng ngưỡng mộ, sự khát khao…
Thẻ bài The Time – Clow Cards

Thẻ bài The Time – Clow Cards

The Time Tương ứng lá bài Tây: Bồi Cơ (J ♥) Từ khóa: Những kinh nghiệm sẽ tôi luyện bạn,…
Thẻ bài The Create – Clow Cards

Thẻ bài The Create – Clow Cards

The Create Tương ứng lá bài Tây: 2 Bích (2 ♠) Từ khóa: Khi tình cảm dồi dào, cảm xúc…
Thẻ bài The Erase – Clow Cards

Thẻ bài The Erase – Clow Cards

The Erase Tương ứng lá bài Tây: 3 Chuồn (3 ♣) Từ khóa: Đây chưa phải lúc may mắn xuất…
Thẻ bài The Watery – Clow Cards

Thẻ bài The Watery – Clow Cards

The Watery Tương ứng lá bài Tây: Bồi Bích (J ♠) Từ khóa: Sự thấu hiểu và hợp tác sẽ…
Thẻ bài The Sleep – Clow Cards

Thẻ bài The Sleep – Clow Cards

The Sleep Tương ứng lá bài Tây: Đầm Chuồn (Q ♣) Từ khóa: Nghỉ ngơi thôi bạn tôi ơi. Thông…
Thẻ bài The Illusion – Clow Cards

Thẻ bài The Illusion – Clow Cards

The Illusion Tương ứng lá bài Tây: 4 Cơ (4 ♥) Từ khóa: Đừng chần chừ, hãy thoát khỏi thực…
Thẻ bài The Sword – Clow Cards

Thẻ bài The Sword – Clow Cards

The Sword Tương ứng lá bài Tây: Đầm Rô (Q ♦) Từ khóa: Sự thật sẽ cho bạn phần thưởng…
Thẻ bài The Dash – Clow Cards

Thẻ bài The Dash – Clow Cards

The Dash Tương ứng lá bài Tây: 2 Chuồn (2 ♣) Từ khóa: Chìa khóa mở ra cánh cửa chiến…
Thẻ bài The Glow – Clow Cards

Thẻ bài The Glow – Clow Cards

The Glow Tương ứng lá bài Tây: 3 Cơ (3 ♥) Từ khóa: The Glow xuất hiện đem tới dấu…
Thẻ bài The Fight – Clow Cards

Thẻ bài The Fight – Clow Cards

The Fight  Tương ứng lá bài Tây: 4 Chuồn (4 ♣) Từ khóa: Một sự thay đổi sắp diễn ra.…
Thẻ bài The Float – Clow Cards

Thẻ bài The Float – Clow Cards

The Float Tương ứng lá bài Tây: 5 Chuồn (5 ♣) Từ khóa: Sự tự do sẽ đến chỉ khi…
Thẻ bài The Libra – Clow Cards

Thẻ bài The Libra – Clow Cards

The Libra Tương ứng lá bài Tây: 5 Rô (5 ♦) Từ khóa: Những ý tưởng của bạn cần được…
Thẻ bài The Freeze – Clow Cards

Thẻ bài The Freeze – Clow Cards

The Freeze Tương ứng lá bài Tây: 7 Chuồn (7 ♣) Từ khóa: Còn đường riêng mà bạn đã lựa…
Thẻ bài The Lock – Clow Cards

Thẻ bài The Lock – Clow Cards

The Lock Tương ứng lá bài Tây: 6 Rô (6 ♦) Từ khóa: Hãy thông minh, sáng suốt và có…
Thẻ bài The Wave – Clow Cards

Thẻ bài The Wave – Clow Cards

The Wave Tương ứng lá bài Tây: Đầm Bích (Q ♠) Từ khóa: Sự linh hoạt và nhạy bén trong…
Thẻ bài The Arrow – Clow Cards

Thẻ bài The Arrow – Clow Cards

The Arrow Tương ứng lá bài Tây: Ách Rô (A ♦) Từ khóa: Năng lượng của bạn đang tang dần,…