Lá Knight of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Knight of Wands

Ý nghĩa lá Knight of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: tập trung ý chí và tập hợp sức mạnh của cô.

Nghĩa ngược: Bị ám ảnh.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply