Knight of Pentacles

Ý nghĩa lá Knight of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: Làm việc với năng lượng của đất để biểu lộ ý chí.

Nghĩa ngược: Chỉ tập trung vào kết quả và lợi ích tiền bạc.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY