Nine of Pentacles

Ý nghĩa lá 9 of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Người phụ nữ này hài lòng một cách hợp lý với công việc của mình. Cô đã tạo nên một ngôi nhà quyến rũ với nhiều thứ tốt đẹp. Giờ đây công việc vất vả đã hoàn thành, cô đang ở vị trí tận hưởng chính mình.

Nghĩa xuôi: Thành tựu; niềm tự hào chính đáng về sự thành công.

Nghĩa ngược: Làm mọi việc hay tạo nên mọi thứ để thỏa mãn các nhu cầu cảm xúc.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY