Two of Pentacles

Ý nghĩa lá 2 of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Bằng việc hòa hợp với năng lượng nguyên tố, chúng ta, như người phụ nữ thành thạo này, có thể làm việc trôi chảy, cân bằng nhiều kỹ năng với sự duyên dáng và kết thúc với sự sáng tạo thú vị.

Nghĩa xuôi: Duy trì sự cân bằng, tạo nên những điều tốt đẹp.

Nghĩa ngược: Căng thẳng; quá nhiều thứ để làm; không thể tập trung chính xác vào bất kỳ việc gì.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY