Queen of Wands

Ý nghĩa lá Queen of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: khuyến khích bộc lộ niềm đam mê trong một môi trường an toàn.

Nghĩa ngược: Dùng sự vây quanh của người khác để trở thành trung tâm của sự chú ý.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY