Queen of Pentacles

Ý nghĩa lá Queen of Pentacles trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: Dạy mọi người liên hệ với tự nhiên và thế giới vật chất theo cách của mỗi người.

Nghĩa ngược: Quan tâm nhiều đến vẻ ngoài hơn là bản chất.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY