Queen of Swords

Ý nghĩa lá Queen of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: dùng các kỹ năng để giúp ai đó tập trung vào hoạt động của của mình bằng cách loại bỏ những thứ không cần thiết và đề cao điều quan trọng.

Nghĩa ngược: Khắc nghiệt, châm chọc và đôi khi tàn nhẫn.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY