Lá Six of Wands – Gilded Tarot

Six of Wands

6 of Wands

Một người đàn ông cưỡi người đi xuyên qua đám đông đang hò reo chúc mừng và vẫy những lá cờ sặc sỡ. Anh ta tận hưởng sự chào đón dành cho người hùng, ăn mừng một chiến thắng vĩ đại. The Lovers, lá bài số VI trong bộ Ẩn chính, biểu hiện cho hào quang và niềm vui xuất phát từ những lựa chọn thông minh và cân bằng. Những thành tựu của người đàn ông này chỉ có thể là kết quả của những quyết định đúng đắn như thế.

Bạn đang ở vị thế nhận được lời chúc mừng từ bên ngoài cho những hành động của mình. Bạn đã làm tốt và xứng đáng được công nhận. Hãy tận hưởng lời ca tụng.

Nhưng cũng hãy cẩn thận với việc say sưa quá lâu trong chiến thắng. Mặc dù việc ăn mừng thành quả là đúng đắn, hãy đừng thỏa mãn quá lâu trên thành tựu.

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gilded Tarot

Related Posts

Leave a Reply