Wednesday, June 29, 2022
Book of Shadows Tarot – So Below

Book of Shadows Tarot – So Below

  Lá 0. The Fool – Book of Shadows Tarot (So Below)

  0. The Fool Lá Fool để mặc cho phép thuật của mình tuôn chảy, tin tưởng vào vũ trụ và để cho khả năng cầu...

  Lá I. The Magician – Book of Shadows Tarot (So Below)

  I. The Magician Lá Magician có mọi dụng cụ trong tay, đã tạo nên không gian thần thánh của nàng và hiểu rõ mình hy...

  Lá II. The High Priestess – Book of Shadows Tarot (So Below)

  II. The High Priestess High Priestess là người canh giữ kiến thức huyền bí, mơ hồ. Vì những gì nàng đem lại không thể được...

  Lá III. The Empress – Book of Shadows Tarot (So Below)

  III. The Empress Lá Empress thể hiện bản thân một cách tuyệt đẹp trong thế giới vật chất. Cô giúp vạn vật sinh sôi bằng...

  Lá IV. The Emperor – Book of Shadows Tarot (So Below)

  IV. The Emperor Lá Emperor là vị trí mà mọi người đều muốn nắm giữ. Bất kể nhóm hội đang lên kế hoạch tiệc tùng,...

  Lá V. The Hierophant – Book of Shadows Tarot (So Below)

  V. The Hierophant Lá bài Teacher hiểu rõ lý thuyết đằng sau mọi sự vật. Cô cũng biết chuyển đổi từ lý thuyết sang ứng...

  Lá VI. The Lovers – Book of Shadows Tarot (So Below)

  VI. The Lovers Lá bài Lovers gồm hai người (đôi khi là một người, vì lá bài này không phải lúc nào cũng nói về...

  Lá VII. The Chariot – Book of Shadows Tarot (So Below)

  VII. The Chariot Chariot hoặc đang có nhiều chức năng hoặc được tập trung vào một nhiệm vụ lớn. Cách duy nhất mà cô ấy...

  Lá VIII. Strength – Book of Shadows Tarot (So Below)

  VIII. Strength Strength biết rằng tiềm năng của cô rất lớn. Cô biết mình thật sự không thể hiểu hết phạm vi năng lực của...

  Lá IX. The Hermit – Book of Shadows Tarot (So Below)

  IX. The Hermit Lá bài Hermit biết rằng đôi khi cô phải ưu ái bản thân trước tiên. Thời gian nghỉ ngơi cần phải giành...

  Rao Vặt Tổng Hợp