Lá 4 of Pentacles – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 4 of Pentacles – Book of Shadows Tarot (So Below)

Four of Pentacles Chu trình của Năm dạy chúng ta rằng có một thời điểm để nghỉ ngơi và tận…
Lá 3 of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 3 of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

3 of Chalices Ba người phụ nữ này đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chúa ban phước lành cho…
Lá 3 of Pentacles – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 3 of Pentacles – Book of Shadows Tarot (So Below)

Three of Pentacles Sau một loạt hoạt động và có lẽ có chút (hoặc rất nhiều) lộn xộn, người phụ…
Lá Queen of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá Queen of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Queen of Swords Nghĩa xuôi: dùng các kỹ năng để giúp ai đó tập trung vào hoạt động của của…
Lá King of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá King of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

King of Wands Nghĩa xuôi: giúp đỡ mọi người sống với đam mê và nhận ra tiềm năng của mình.…
Lá 5 of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 5 of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Five of Swords Xã hội chúng ta khuyến khích cạnh tranh gay gắt ở nhiều mức độ và trong nhiều…
Lá XV. The Devil – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá XV. The Devil – Book of Shadows Tarot (So Below)

XV. The Devil Bất kể một thứ có xinh đẹp và hấp dẫn đến đâu, nếu nó kiểm soát ý…
Lá 5 of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 5 of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

5 of Chalices  Mọi việc không diễn ra theo mong đợi của người phụ nữ này. Kỳ vọng của nàng…
Lá 6 of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 6 of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

6 of Chalices Những người này hoàn toàn đang ở thời điểm đáng nhớ. Tuy họ không nhận ra nó…
Lá VI. The Lovers – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá VI. The Lovers – Book of Shadows Tarot (So Below)

VI. The Lovers Lá bài Lovers gồm hai người (đôi khi là một người, vì lá bài này không phải…
Lá 10 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 10 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

10 of Wands Thật dễ dàng giả định về hình dạng của sự thành công. Những kỳ vọng của chúng…
Lá IV. The Emperor – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá IV. The Emperor – Book of Shadows Tarot (So Below)

IV. The Emperor Lá Emperor là vị trí mà mọi người đều muốn nắm giữ. Bất kể nhóm hội đang…
Lá Knave of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá Knave of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Knave of Swords Nghĩa xuôi: Thử nghiệm các ý tưởng, hệ thống tư duy và các triết lý. Nghĩa ngược: Hoài…
Lá Ace of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá Ace of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Ace of Wands Mọi lá Ace đều đại diện cho quà tặng và cơ hội. Mặc dù sức mạnh của…
Lá Ace of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá Ace of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Ace of Swords Một con dao lễ có thể, ở mức độ tâm linh, cắt bỏ năng lượng dư thừa…
Lá 4 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá 4 of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

4 of Wands Người phụ nữ này đã lên kế hoạch cho lễ hội này trong thời gian khá lâu.…
Lá XVIII. The Moon – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá XVIII. The Moon – Book of Shadows Tarot (So Below)

XVIII. The Moon Mặt trăng đầy ma lực và dối lừa. Nó có thể tiết lộ những điều bí mật…
Lá Knave of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Lá Knave of Wands – Book of Shadows Tarot (So Below)

Knave of Wands Nghĩa xuôi: Khám phá cả sự nguy hiểm và sức mạnh bên trong ý chí của cô. Nghĩa…