Lá 6 of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Six of Swords

Ý nghĩa lá 6 of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Có thể sẽ khó khăn khi ta tự giải thoát khỏi bóng tối hoặc tình huống nguy hiểm một mình. May thay, ta thường tìm thấy sự trợ giúp. Hành động tìm kiếm chân lý hay mục đích cao cả của bạn sẽ bộc lộ chỉ dẫn cho lối thoát. Hãy bám chặt lấy chân lý đó và theo đuổi cho đến khi bạn tìm đến được nơi bạn biết là mình cần ở đó.

Nghĩa xuôi: Chỉ dẫn và trợ giúp để thoát khỏi tình huống tiêu cực.

Nghĩa ngược: Ở trong tình huống có thể trốn thoát, coi thường sự trợ giúp.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply