8 of Chalices

Ý nghĩa lá 8 of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Bất kể chúng ta lựa chọn con đường đi hay dự án để theo đuổi cẩn trọng đến thế nào thì đôi lúc ta cũng phạm sai lầm. Khi ta nhận ra là đã đưa ra một quyết định tồi tệ (hay một quyết định tốt mà không mang lại thành quả tốt đẹp nữa), thì khi đó ta, như người phụ nữ này, nên bỏ mặc nó và bắt đầu một cái mới.

Nghĩa xuôi:  Bỏ lại thứ gì đó để bắt đầu cái mới.

Nghĩa ngược: Bám víu vào thứ gì đó không còn hữu dụng nữa.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY