Knave of Chalices

Ý nghĩa lá Knave of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: khám phá trực giác và những giấc mơ của anh ta.

Nghĩa ngược: Quá nhạy cảm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY