Lá Knave of Chalices – Book of Shadows Tarot (So Below)

Knave of Chalices

Ý nghĩa lá Knave of Chalices trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: khám phá trực giác và những giấc mơ của anh ta.

Nghĩa ngược: Quá nhạy cảm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply