Lá XIX. The Sun – Celestial Tarot

XIX. The Sun 

Ánh sáng chói lọi của Mặt trời

Lá XIX. The Sun - Celestial Tarot

Cũng giống như người bạn đồng hành bất tử của mình, Mặt trời (the Sun) tiếp theo sau Mặt trăng (the Moon) trong bộ Ẩn chính, giống như ngày phải tiếp theo sau đêm vậy. Apollo, người đánh xe lái quả bóng vàng của thần Mặt trời (the Sun) qua thiên đàng, được kéo bởi những con chiến mã mặt trời, một trong những chiến mã có bờm có thể nhìn thấy được dưới ánh sáng rực rỡ. Apollo nắm giữ dây cương của luật lệ mới, loan báo sự khởi đầu của nhận thức và sự hợp nhất của những gì đã qua. Là nguồn bức xạ ánh sáng, Mặt trời (the Sun) cho thấy sự lạc quan, sức sống và nguồn khích lệ. Với việc Mặt trời (the Sun) mọc, sự tích cực, tự tin và cởi mở để có thể tiếp nhận hỗ trợ và phản hồi trở nên khả thi. Ở mức độ sấm truyền, lá bài cho thấy một giai đoạn của sự sáng tạo và sự phát triển cá nhân vì những trở ngại trong quá khứ đã bị loại bỏ.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply