Lá Eight of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Eight of Pentacles – Celestial Tarot

Eight of Pentacles Chòm sao Nhân Mã (Centaurus) Với lá bài Eight of Pentacles, chúng ta bước vào lĩnh vực…
Lá Five of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Five of Pentacles – Celestial Tarot

Five of Pentacles Chòm sao Ba Giang (Eridanus) Được biết đến như một “dòng sông đầy nước mắt”, Eridanus là…
Lá Seven of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Seven of Pentacles – Celestial Tarot

Seven of Pentacles Chòm sao Hậu Phát (Coma) Vào thế kỷ thứ 3 Trước Công nguyên, Bernice, vợ của Ptolemy…
Lá Seven of Wands – Celestial Tarot

Lá Seven of Wands – Celestial Tarot

Seven of Wands Chòm sao Thiên Cầm (Lyra) Trò chơi Lyre là một di tích huyền thoại của hình tượng…
Lá Queen of Swords – Celestial Tarot

Lá Queen of Swords – Celestial Tarot

Queen of Swords Khí kiên định Đặc trưng tính khí của dấu hiệu khí kiên định, Aquarius, đó là những…
Lá Ace of Swords – Celestial Tarot

Lá Ace of Swords – Celestial Tarot

Ace of Swords Chòm sao Nam Thập Tự (Crucis) Bắt đầu cuộc hành trình tiến vào Bộ Kiếm là Crucis…
Lá Princess of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Princess of Pentacles – Celestial Tarot

Princess of Pentacles: Thời khắc của Mùa xuân Vào xuân phân, chu kỳ chiêm tinh bắt đầu với Aries. Với mùa…
Lá Six of Cups – Celestial Tarot

Lá Six of Cups – Celestial Tarot

Six of Cups Chòm sao Vũ Tiên (Hercules) Six of Cups giới thiệu chúng ta đến với chòm sao Vũ…
Lá Two of Cups – Celestial Tarot

Lá Two of Cups – Celestial Tarot

Two of Cups Chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) Bảy ngôi sao tạo thành đuôi và lưng dưới của Gấu…
Lá XI. Justice – Celestial Tarot

Lá XI. Justice – Celestial Tarot

XI. Justice Thiên Bình (Libra) và cuộc tìm kiếm sự bình đẳng Như chúng ta biết ở hiện tại, điều…
Lá Ten of Swords – Celestial Tarot

Lá Ten of Swords – Celestial Tarot

Ten of Swords Làn gió của sự thay đổi Không thể đoán trước và hay thay đổi, song thông thường,…
Lá Six of Swords – Celestial Tarot

Lá Six of Swords – Celestial Tarot

Six of Swords Chòm sao Thiên nga (Cygnus) Là biểu tượng giao thoa văn hóa phức tạp, thiên nga cũng…
Lá XVII. The Star – Celestial Tarot

Lá XVII. The Star – Celestial Tarot

XVII. The Star  Aquarius và Nguồn lương thực trên tiên giới Đối với người cổ đại, Aquarius là sức mạnh…
Lá Ace of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Ace of Pentacles – Celestial Tarot

Ace of Pentacles Chòm sao Cung Thủ (Sagitta) Đất tiên phong, ứng dụng thực tế của những ý tưởng nhìn…
Lá Seven of Swords – Celestial Tarot

Lá Seven of Swords – Celestial Tarot

Seven of Swords Chòm sao Thiên thố (Lepus) Dù chòm sao Thiên thố được xác định với nhiều hình ảnh…
Lá XIII. Death – Celestial Tarot

Lá XIII. Death – Celestial Tarot

XIII. Death Chu kỳ tái sinh của Scorpio Không còn khả năng bám vào những lý tưởng anh hùng hay…
Lá Six of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Six of Pentacles – Celestial Tarot

Six of Pentacles Chòm sao Ngự Phu (Auriga) Hình ảnh người đánh xe tiếp tục được đưa vào lá bài…
Lá King of Swords – Celestial Tarot

Lá King of Swords – Celestial Tarot

King of Swords Khí tiên phong Sự cân bằng chính là chìa khóa. Nhà vua nắm giữ thanh kiếm của…