Lá Six of Cups – Celestial Tarot

Lá Six of Cups – Celestial Tarot

Six of Cups Chòm sao Vũ Tiên (Hercules) Six of Cups giới thiệu chúng ta đến với chòm sao Vũ…
Lá Two of Cups – Celestial Tarot

Lá Two of Cups – Celestial Tarot

Two of Cups Chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) Bảy ngôi sao tạo thành đuôi và lưng dưới của Gấu…
Lá XI. Justice – Celestial Tarot

Lá XI. Justice – Celestial Tarot

XI. Justice Thiên Bình (Libra) và cuộc tìm kiếm sự bình đẳng Như chúng ta biết ở hiện tại, điều…
Lá Ten of Swords – Celestial Tarot

Lá Ten of Swords – Celestial Tarot

Ten of Swords Làn gió của sự thay đổi Không thể đoán trước và hay thay đổi, song thông thường,…
Lá Six of Swords – Celestial Tarot

Lá Six of Swords – Celestial Tarot

Six of Swords Chòm sao Thiên nga (Cygnus) Là biểu tượng giao thoa văn hóa phức tạp, thiên nga cũng…
Lá XVII. The Star – Celestial Tarot

Lá XVII. The Star – Celestial Tarot

XVII. The Star  Aquarius và Nguồn lương thực trên tiên giới Đối với người cổ đại, Aquarius là sức mạnh…
Lá Ace of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Ace of Pentacles – Celestial Tarot

Ace of Pentacles Chòm sao Cung Thủ (Sagitta) Đất tiên phong, ứng dụng thực tế của những ý tưởng nhìn…
Lá Seven of Swords – Celestial Tarot

Lá Seven of Swords – Celestial Tarot

Seven of Swords Chòm sao Thiên thố (Lepus) Dù chòm sao Thiên thố được xác định với nhiều hình ảnh…
Lá XIII. Death – Celestial Tarot

Lá XIII. Death – Celestial Tarot

XIII. Death Chu kỳ tái sinh của Scorpio Không còn khả năng bám vào những lý tưởng anh hùng hay…
Lá Six of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Six of Pentacles – Celestial Tarot

Six of Pentacles Chòm sao Ngự Phu (Auriga) Hình ảnh người đánh xe tiếp tục được đưa vào lá bài…
Lá King of Swords – Celestial Tarot

Lá King of Swords – Celestial Tarot

King of Swords Khí tiên phong Sự cân bằng chính là chìa khóa. Nhà vua nắm giữ thanh kiếm của…
Lá Four of Cups – Celestial Tarot

Lá Four of Cups – Celestial Tarot

Four of Cups Chòm sao Cự Xà (Serpens) Four of Cups được đại diện bởi chòm sao Cự Xà, con…
Lá Four of Swords – Celestial Tarot

Lá Four of Swords – Celestial Tarot

Four of Swords Chòm sao Nam Ngư (Pisces Australis) Ẩn dưới người mang nước Aquarius, là Southern Fish, uống dòng…
Lá Princess of Wands – Celestial Tarot

Lá Princess of Wands – Celestial Tarot

Princess of Wands Thời khắc của Mùa hè The Princess of Wands là hiện thân của mùa hè, bao quanh…
Lá Ten of Pentacles – Celestial Tarot

Lá Ten of Pentacles – Celestial Tarot

Ten of Pentacles Cuộc sống hiển hiện trên Trái Đất Những dấu hiệu của Trái Đất kết hợp cho sự…
Lá Six of Wands – Celestial Tarot

Lá Six of Wands – Celestial Tarot

Six of Wands Chòm sao Ô Nha (Corvus) Chòm sao Ô Nha, cùng với chòm sao Trường Xà và Chòm…
Lá King of Wands – Celestial Tarot

Lá King of Wands – Celestial Tarot

King of Wands Lửa tiên phong Nắm quyền cai trị lãnh địa của lửa tiên phong, King of Wands là…
Lá Ace of Cups - Celestial Tarot

Lá Ace of Cups – Celestial Tarot

Ace of Cups Chòm sao Tiểu hùng (Ursa Minor) Hành trình của những lá bài trong bộ Cốc bắt đầu…