Lá Four of Swords – Celestial Tarot

Four of Swords

Chòm sao Nam Ngư (Pisces Australis)

Lá Four of Swords - Celestial Tarot

Ẩn dưới người mang nước Aquarius, là Southern Fish, uống dòng nước chảy ra từ chiếc bình to. Lá bài là kì đầu tiên của Aquarius và con cá tượng trưng cho vật chứa, cho nguồn năng lượng chiết trung, được nạp đầy. Trong khi bản chất của sinh vật dưới nước này được cho là mâu thuẫn với những ý tưởng Aquarian, thì lá bài lại cho thấy đã đến lúc để những điều trong quá khứ qua đi. Thông qua sự phản ánh, rút lui, và hướng nội, năng lượng có thể hợp lại thành một kế hoạch chặt chẽ và có tổ chức hơn. Cần một thời gian dành cho suy ngẫm để đồng hóa những mối đe dọa bị chia rẽ sau một khoảng thời gian căng thẳng và đầy áp lực.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply