Lá Ten of Swords – Celestial Tarot

Ten of Swords

Làn gió của sự thay đổi

Lá Ten of Swords - Celestial Tarot

Không thể đoán trước và hay thay đổi, song thông thường, đó là tiền nhân của sự thay đổi, chính là bốn ngọn gió gây ảnh hưởng đến lá bài này. Thổi lên từ những hướng khác nhau, mỗi hướng cho phép tạo nên một quan điểm khác nhau đối với trung tâm cho thấy tầm quan trọng trong việc nhìn lại hoàn cảnh hiện tại từ tất cả các phía. Nếu không có không khí, chúng ta không thể thở; chúng ta sẽ bị ngạt thở, bị bóp nghẹt. Do đó, đã tới lúc hít thở nguồn năng lượng mới vào vòng tuần hoàn xã hội của bạn, tách khỏi những người không còn cho bạn khoảng trống để được là chính mình. Ở mức độ sấm truyền, lá bài này cho thấy những cơn gió của sự thay đổi đang gạn đục nơi chân trời, để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những định hướng tương lai.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply