Lá XIX. The Sun – Crystal Visions Tarot

Lá XIX. The Sun – Crystal Visions Tarot

XIX. The Sun Lá bài the Sun tượng trưng cho sự khai sáng, việc tìm ra sự thực và sự…
Lá Page of Cups – Crystal Visions Tarot

Lá Page of Cups – Crystal Visions Tarot

Page of Cups Lá bài Page of Cups biểu thị cho việc khởi đầu một mối quan hệ, thông thường…
Lá Eight of Cups – Crystal Visions Tarot

Lá Eight of Cups – Crystal Visions Tarot

Eight of Cups Lá bài Eight of Cups đại diện cho việc rũ bỏ cái cũ khi tìm kiếm một…
Lá Five of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Five of Swords – Crystal Visions Tarot

Five of Swords Lá Five of Swords tượng trưng cho sự phản trắc, bịp bợm, hoặc ám chỉ ai đó…
Lá IX. The Hermit – Crystal Visions Tarot

Lá IX. The Hermit – Crystal Visions Tarot

IX. The Hermit Lá bài Hermit biểu thị cho sự cần thiết thoát khỏi thế giới này, đến một nơi…
Lá Seven of Wands – Crystal Visions Tarot

Lá Seven of Wands – Crystal Visions Tarot

Seven of Wands Lá Seven of Wands biểu đạt sự xung đột và đấu tranh, rất giống với Five of…
Lá VIII. Strength – Crystal Visions Tarot

Lá VIII. Strength – Crystal Visions Tarot

VIII. Strength Lá bài Strength biểu thị sức mạnh nội tại và sự can đảm. Lòng kiên nhẫn, sự tử…
Lá XVI. The Tower – Crystal Visions Tarot

Lá XVI. The Tower – Crystal Visions Tarot

XVI. The Tower Lá bài Tower tượng trưng cho sự thay đổi chóng vánh, một bước ngoặt, một tai họa,…
Lá Knight of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Knight of Swords – Crystal Visions Tarot

Knight of Swords Lá bài Knight of Swords đại diện cho hành động mạnh mẽ và năng lượng không suy…
Lá XVII. The Star – Crystal Visions Tarot

Lá XVII. The Star – Crystal Visions Tarot

XVII. The Star Lá bài Star tượng trưng cho hy vọng, nguồn cảm hứng, sự bao dung, sự thanh bình…
Lá Ace of Pentacles – Crystal Visions Tarot

Lá Ace of Pentacles – Crystal Visions Tarot

Ace of Pentacles Ace of Pentacles biểu thị cho các phương tiện để vươn tới đích hoặc để hiện thực…
Lá X. Wheel of Fortune – Crystal Visions Tarot

Lá X. Wheel of Fortune – Crystal Visions Tarot

X. Wheel of Fortune Wheel of Fortune tượng trưng cho vận mệnh, số phận, cơ hội, sự đổi vận, sự…
Lá Queen of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Queen of Swords – Crystal Visions Tarot

Queen of Swords Queen of Swords nghiêm khắc nhưng nữ tính. Bà trị vì bằng lý trí chứ không bằng…
Lá I. The Magician – Crystal Visions Tarot

Lá I. The Magician – Crystal Visions Tarot

I. The Magician Magician đại diện cho sức sáng tạo và sự quả quyết. Magician, với ý chí mạnh mẽ…
Lá Page of Pentacles – Crystal Visions Tarot

Lá Page of Pentacles – Crystal Visions Tarot

Page of Pentacles Page of Pentacles tượng trưng cho sự khởi đầu biến giấc mơ thành hiện thực, chạm tới…
Lá Eight of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Eight of Swords – Crystal Visions Tarot

Eight of Swords  Eight of Swords là lá bài của những giới hạn, cảm giác bị ràng buộc, bất lực…
Lá Queen of Wands – Crystal Visions Tarot

Lá Queen of Wands – Crystal Visions Tarot

Queen of Wands Queen of Wands quyến rũ, mê hoặc, tràn trề năng lượng, tự tin, nồng ấm. Dù không…
Lá Page of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Page of Swords – Crystal Visions Tarot

Page of Swords Lá bài Page of Swords này là một người truyền đạt có sức thuyết phục mạnh mẽ,…