Lá XI. Justice – Tarot Illuminati

XI. Justice

Chiếc Cân Của Vũ Trụ Cân Bằng

Lá XI. Justice trong bộ bài Tarot Illuminati

“Mỗi hành động đều có một sự phản ứng. Mỗi nguyên nhân đều có một tác động. Ta đứng chính giữa trung tâm mọi hậu quả, quy trình tĩnh nhưng động mà nhờ nó sự cân bằng của vũ trụ được duy trì. Ta là điểm tựa, là đầu ngón chân đứng giữa trung tâm. Một số người nói ta bị mù, nhưng ta thấy tất cả; ta không đánh giá, hay định giá một thứ qua thứ khác. Ta chỉ đơn giản tính toán, vì vũ trụ là một phép tính vĩ đại. Khi hiểu được công thức, và ngươi sẽ thấy cách tạo vật thay thế cho nhau, sự tạo thành một điều gì đó sẽ luôn cần cái khác thế chỗ, và trạng thái cân bằng mơ hồ trong thế giới của ngươi tùy thuộc vào tự nhiên, sự xung đột dữ dội, yếu tố đóng vai trò như một đấng tái tạo nhanh chóng, một người bảo quản và đồng thời là kẻ phá hủy. Trong những chiếc cân vĩ đại của ta, ngươi có thể tìm thấy sự tương phản với sự chính trực của chính ngươi, và trong đó ngươi cũng phải biết rằng mọi hành vi đều có một hậu quả và một cái giá – ngươi nghiêng cân về một phía hoặc một phía khác trong từng giây phút tồn tại. Nhưng đừng để lời đạo đức và luật lệ làm ngươi bối rối. Để vượt qua tấm màn mà ta bảo vệ, trước tiên ngươi phải hiểu được rằng ngươi cũng đứng tại điểm tựa của phân cảnh cân bằng vũ trụ, và rằng ngươi là một phần của mạng lưới nguyên nhân và tác động, hành động và phản ứng, trói buộc mỗi sinh vật sống vào trái đất. Mạng lưới này không thể bị phá vỡ, và hãy biết rằng, ngươi có thể chưa nhận thấy sức nặng của trái tim trong sự cân bằng của một chiếc lông vũ trong chiếc cân của ta, và vượt qua nỗi tuyệt vọng.”

Chủ đề & Nội dung

Sự cân bằng; điều chỉnh; hậu quả và tác động; nâng mọi thứ; ở tại điểm tựa của một hành động cân bằng; trạng thái cân bằng; duy trì trung tâm; công lý; đạo đức và luật lệ; quy luật.

Sách Tarot Illuminati – Kim Huggens

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot Illuminati

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply