Lá XIV. Temperance – Crystal Visions Tarot

XIV. Temperance

Lá XIV. Temperance - Crystal Visions Tarot

Temperance biểu thị việc giữ cân bằng, thực hiện việc tiết chế, và kết hợp các nguồn lực. Nhân vật trong lá bài này đang nhào trộn một cốc nước và một cốc lửa. Nàng kết hợp hai yếu tố này với sự tỷ lệ cân bằng để nước không thể dập tắt lửa, thay vào đó chúng tạo ra một cầu vồng. Nàng ngồi với một chân trên mặt đất, đại diện cho thế giới vật chất, và một chân trong nước đại diện thế giới tiềm thức.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi là bài Temperance đảo ngược, sự cân bằng và tiết chế đã biến mất, và người này đang ở trạng thái cực đoan ở một hay nhiều khía cạnh trong cuộc sống của họ. Điều quan trọng là phải cân chỉnh lại để tìm lại sự hài hòa và cân bằng.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply