Six of Pentacles

Lá Six of Pentacles trong bộ Gummy Bear Tarot

Hai chú gấu rách rưới đang quỳ. Một chú gấu lịch lãm đang cầm một cán cân và bố thí. Chú gấu ấy ban phát của cải cùng với các học trò của mình.

ĐIỂM MẠNH: Khả năng cho và nhận như nhau. Việc dự phần vào niềm vui. Sẵn sàng học hỏi, chấp nhận thay đổi. Sự chắc chắn rằng bạn đang được dẫn dắt bởi một quyền lực cao hơn. Những gì bạn cho người khác, cũng có nghĩa là bạn cho chính mình.

ĐIỂM YẾU: Cho rằng mình hơn người khác hoặc thua người khác, không bao giờ ở cùng đẳng cấp. Ganh tỵ. Cay đắng. Ngạo mạn. Muốn trở thành một người thầy mà không bao giờ có được một người học trò. Khao khát được công nhận. Bạn trở nên tốt hơn bằng cách làm cho những người khác cảm thấy tồi tệ hơn.

LỜI KHUYÊN: Hãy tìm kiếm những người thầy từ bên ngoài lẫn bên trong.

Sách Gummy Bear Tarot – Dietmar Bittich

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Gummy Bear Tarot

LEAVE A REPLY