Lá Knave of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

Knave of Swords

Ý nghĩa lá Knave of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: Thử nghiệm các ý tưởng, hệ thống tư duy và các triết lý.

Nghĩa ngược: Hoài nghi, dễ buôn chuyện và đôi khi không thành thật.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply