Knave of Wands

Ý nghĩa lá Page of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: Khám phá cả sự nguy hiểm và sức mạnh bên trong ý chí của cô.

Nghĩa ngược: Bất cẩn và có xu hướng liều lĩnh.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY