5 of Wands

Ý nghĩa lá 5 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Hợp tác cùng nhau có thể mang lại kết quả tuyệt vời, như đã dẫn chứng tại Four of Wands. Tuy nhiên, con đường đến kết quả có thể đầy mâu thuẫn và rắc rối, đặc biệt khi mọi người cảm nhận mạnh mẽ về điều gì đó. Cái tôi và những kỳ vọng cản trở dòng chảy năng lượng nhẹ nhàng được cộng đồng tạo ra.

Nghĩa xuôi: Xung đột.

Nghĩa ngược: Tình trạng căng thẳng trở nên mất kiểm soát với vẻ nguy hiểm.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY