3 of Wands

Ý nghĩa lá 3 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Người phụ nữ này đã hoàn thành mọi công việc cần thiết, mơ ước của cô đã được giải phóng ra ngoài Vũ trụ. Giờ đây, cô chờ đợi, hài lòng giữa dòng chảy Năng lượng Thần thánh và với niềm tin hoàn hảo rằng mục đích của mình sẽ xuất hiện.

Nghĩa xuôi: Thu hút một kết quả.

Nghĩa ngược: Lãng phí thời gian và năng lượng.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY