7 of Wands

Ý nghĩa lá 7 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Thậm chí nếu trong thâm tâm chúng ta không cảm thấy hoàn toàn tự tin, chúng ta có thể, như người phụ nữ này, vẽ lên năng lượng Vũ Trụ giúp khích lệ chúng ta đôi chút. Vũ Trụ có năng lượng giới hạn, vì thế tất cả những gì chúng ta cần làm là giữ vững lòng can cảm và cầu xin sự khích lệ đó để vượt qua.

Nghĩa xuôi: Có sức mạnh để đấu tranh vì chính mình và những ý tưởng của mình.

Nghĩa ngược: Cảm giác phòng thủ hoặc quá phòng ngừa.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY