Lá Eight of Cups – Wild Unknown Tarot

Eight of Cups

Sự trì trệ, sức khỏe yếu

Wild Unknown Cups 8

Lá Eight of Cups gửi đến bạn một tin nhắn khẩn là hãy thu xếp đồ đạc và đi tiếp. Không còn hi vọng gì để nhen nhóm lại những gì đã mất. Bạn cần một sự khởi đầu mới. Lá bài này cũng chỉ ra giai  đoạn ốm yếu và trì trệ về thể chất. Thông điệp gửi đến bạn không thể rõ ràng hơn: Không còn gì tốt đẹp cho bạn ở đây nữa. Hãy nâng tầm mắt về phía xa hơn và để đôi chân dẫn bạn đi về phía trước.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply