Lá Eight of Wands – Revelation Tarot

Lá Eight of Wands – Revelation Tarot

Eight of Wands Họ được mang qua bầu trời cùng với những chiếc gậy của họ, đưa họ đến với…
Lá Eight of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Eight of Pentacles – Revelation Tarot

Eight of Pentacles Anh làm việc chăm chỉ trong bóng tối. Anh có những mục tiêu và tham vọng và…
Lá III. The Empress – Revelation Tarot

Lá III. The Empress – Revelation Tarot

III. The Empress Nàng là mẹ của muôn loài. Nàng nuôi dưỡng mọi thứ trong tầm hiểu biết của mình…
Lá Ace of Swords – Revelation Tarot

Lá Ace of Swords – Revelation Tarot

Ace of Swords Những thế lực hùng mạnh xuất hiện trong cuộc đời sẽ gây ra những sự thay đổi…
Lá Five of Swords – Revelation Tarot

Lá Five of Swords – Revelation Tarot

Five of Swords Anh ta thể hiện nghi lễ tự sát như kết quả của sự thất bại của anh.…
Lá Two of Cups – Revelation Tarot

Lá Two of Cups – Revelation Tarot

Two of Cups Họ quấn quít lấy nhau trong sự thấu hiểu lẫn nhau và sự phó thác. Lá Two…
Lá Six of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Six of Pentacles – Revelation Tarot

Six of Pentacles Sự rộng lượng của anh luôn dồi dào. Anh thoải mái cho đi bất cứ ai đang…
Lá Queen of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Queen of Pentacles – Revelation Tarot

Queen of Pentacles Cô là một người phụ nữ có trái tim ấm áp được bao quanh bởi sự sang…
Lá XXI. The World – Revelation Tarot

Lá XXI. The World – Revelation Tarot

XXI. The World Mọi thứ sẽ trọn vẹn. Khi lá The World được rút ra, có vẻ như bạn sẽ…
Lá Three of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Three of Pentacles – Revelation Tarot

Three of Pentacles Anh làm việc chăm chỉ trong công việc của mình để đạt được giấc mơ của mình.…
Lá Eight of Swords – Revelation Tarot

Lá Eight of Swords – Revelation Tarot

Eight of Swords Cô trói buộc bản thân mình trong chiếc dây nhung. Cô giả bộ mắc bẫy của những…
Lá Five of Cups – Revelation Tarot

Lá Five of Cups – Revelation Tarot

Five of Cups Anh ta nằm đó để suy ngẫm về những mất mát trong đời. Anh rên rỉ than…
Lá Knight of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Knight of Pentacles – Revelation Tarot

Knight of Pentacles Anh quyết tâm làm việc để đạt được các mục tiêu của mình. Sự tập trung của anh…
Lá Six of Swords – Revelation Tarot

Lá Six of Swords – Revelation Tarot

Six of Swords Anh bị đẩy vào những đại dương cuộc đời, chỉ mang theo bên mình duy nhất trí…
Lá Four of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Four of Pentacles – Revelation Tarot

Four of Pentacles Anh nắm chặt lấy tiền bạc bằng cả cuộc đời anh. Không gì tối quan trọng với…
Lá Ten of Cups – Revelation Tarot

Lá Ten of Cups – Revelation Tarot

Ten of Cups Hạnh phúc được tìm thấy trong chính gia đình mình và từ  những người yêu thương bạn.…
Lá King of Swords – Revelation Tarot

Lá King of Swords – Revelation Tarot

King of Swords Ông ta say mê và mạch lạc một cách thông minh. Cái nhìn đăm đăm xuyên thấu…
Lá Two of Wands – Revelation Tarot

Lá Two of Wands – Revelation Tarot

Two of Wands Anh hướng vào nguồn năng lượng giữa hai cây gậy để sinh ra sự sáng tạo dựa…