Lá Four of Swords – Revelation Tarot

Lá Four of Swords – Revelation Tarot

Four of Swords Anh tìm kiếm thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Lá Four of Swords khuyên bạn…
Lá Queen of Swords – Revelation Tarot

Lá Queen of Swords – Revelation Tarot

Queen of Swords Cô tuyệt đẹp, quyến rũ và tuyệt vời. Lý trí của cô kiểm soát trái tim vì…
Lá Seven of Cups – Revelation Tarot

Lá Seven of Cups – Revelation Tarot

Seven of Cups Những thứ lấp lánh đó không phải là vàng, và chẳng có gì giống như có phải…
Lá Knight of Cups – Revelation Tarot

Lá Knight of Cups – Revelation Tarot

Knight of Cups Anh là người nhạy cảm, một tâm hồn dịu dàng và một kẻ mơ mộng – kẻ…
Lá Page of Swords – Revelation Tarot

Lá Page of Swords – Revelation Tarot

Page of Swords Cô là một người phụ nữ sắc sảo người đã sử dụng thanh kiếm của mình để…
Lá Four of Wands – Revelation Tarot

Lá Four of Wands – Revelation Tarot

Four of Wands Sự ổn định và đồng điệu có thể tìm thấy giữa những mặt phẳng bất tận của…
Lá Two of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Two of Pentacles – Revelation Tarot

Two of Pentacles Cô cân bằng mọi bài tập và công việc của mình trong sự tung hứng hoàn hảo.…
Lá XIV. Temperance – Revelation Tarot

Lá XIV. Temperance – Revelation Tarot

XIV. Temperance Thiên thần dễ dàng mang đến sự cân bằng giữa khí, nước và lửa. Sự sáng tạo được…
Lá Three of Wands – Revelation Tarot

Lá Three of Wands – Revelation Tarot

Three of Wands Năng lượng dễ dàng thoát ra khỏi cơ thể họ và kết nối với phần còn lại…
Lá Five of Wands – Revelation Tarot

Lá Five of Wands – Revelation Tarot

Five of Wands Những thanh niên xô đẩy những cây gậy một cách tinh nghịch, chuẩn bị bản thân họ…
Lá King of Cups – Revelation Tarot

Lá King of Cups – Revelation Tarot

King of Cups Anh thống trị mọi chiều hướng của tâm hồn; anh là người giữ nước. Anh có trí…
Lá XI. Justice – Revelation Tarot

Lá XI. Justice – Revelation Tarot

XI. Justice Các vấn đề pháp lý sẽ kết thúc trong nguồn sáng tích cực. Sẽ đạt đến sự cân…
Lá X. The Wheel of Fortune – Revelation Tarot

Lá X. The Wheel of Fortune – Revelation Tarot

X. The Wheel of Fortune Bánh xe số phận quay theo phương hướng của vận mệnh tốt lành và sự may…
Lá Queen of Cups – Revelation Tarot

Lá Queen of Cups – Revelation Tarot

Queen of Cups Đôi mắt của cô nhắm lại để cô có thể nhìn thấu vào trong chiếc ly. Cô…
Lá Seven of Pentacles – Revelation Tarot

Lá Seven of Pentacles – Revelation Tarot

Seven of Pentacles Anh đứng đó và chờ đợi công việc của mình đơm hoa kết quả. Kiên nhẫn là…
Lá XIII. Death – Revelation Tarot

Lá XIII. Death – Revelation Tarot

XIII. Death Thần Kali đang múa điệu fluid của nàng. Nàng cất lên giai điệu đánh dấu sự kết thúc.…
Lá XII. The Hanged Man – Revelation Tarot

Lá XII. The Hanged Man – Revelation Tarot

XII. The Hanged Man Anh lấy đi thời gian khỏi cuộc sống. Anh kiên nhẫn chờ đợi khi anh hi…
Lá Eight of Wands – Revelation Tarot

Lá Eight of Wands – Revelation Tarot

Eight of Wands Họ được mang qua bầu trời cùng với những chiếc gậy của họ, đưa họ đến với…