Lá XIII. Death – Sun and Moon Tarot

13 - Death

Liên kết với Scorpio (Bò Cạp). Gắn liền với việc buông bỏ, giải thoát, tháo gỡ. Hãy buông bỏ đi những mặt không còn có ích của bạn. Death tượng trưng cho sự ra đi của những điều cũ kỹ, sự giải thoát khỏi cái tôi để trở thành người chúng ta được định sẵn, với tri thức được mở rộng. Death cũng biểu thị sự thay đổi, làm mới hoặc sự chuyển hóa. Phượng hoàng (Phoenix), biểu tượng của sự chuyển hóa, có khả năng tái sinh từ đống tro tàn của chính nó. Lá bài này mô tả sự chuyển đổi từ Thời kỳ của Pisces (đối lập) thành Thời đại của Aquarius (tầm nhìn toàn diện). Ký tự Hebrew Nun là biểu tượng của loài cá, và tượng trưng cho sự thay đổi.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Bài Tarot

LEAVE A REPLY