Lá Nine of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Nine of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Nine of Pentacles: thành tựu Sao Kim Venus trong chòm Xử Nữ (Virgo). Những cải thiện trong lĩnh vực tình…
Lá Ten of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Ten of Cups – Sun and Moon Tarot

Ten of Cups: sự no nê Mars (Hỏa Tinh) trong Pisces (Song Ngư). Dòng nước chảy dồi dào lên đến…
Lá Queen of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Queen of Cups – Sun and Moon Tarot

Queen of Cups Nước của nước. Sự toàn vẹn về cảm xúc. Tình yêu và xúc cảm. Queen of Cups…
4 - The Emperor

Lá IV. The Emperor – Sun and Moon Tarot

Lá IV. The Emperor – Sun and Moon Tarot Liên kết với Aries (Bạch Dương). Gắn liền với quyền năng…
Lá Seven of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá Seven of Swords – Sun and Moon Tarot

Seven of Swords: sự vô ích Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Aquarius (Bảo Bình). Sự khinh suất,…
Lá Ace of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Ace of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Ace of Pentacles Thành công cả bên trong và bên ngoài. Sự giàu có, sức khỏe, và thành tựu. Mong…
Lá Nine of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Nine of Cups – Sun and Moon Tarot

Nine of Cups: hạnh phúc Jupiter (Mộc Tinh) trong Pisces (Song Ngư). Hạnh phúc cả về thể chất lẫn tình…
Lá Seven of Wands – Sun and Moon Tarot

Lá Seven of Wands – Sun and Moon Tarot

Seven of Wands: dũng cảm Mars (Hỏa Tinh) trong Leo (Sư Tử). Niềm tin vào kinh nghiệm và trực giác.…
Lá Three of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Three of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Three of Pentacles: công việc Mars (Hỏa Tinh) trong Capricorn (Ma Kết). Nghệ nhân trong công việc. Kiến thức chuyên…
7 - The Chariot

Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot Liên kết với Cancer (Cự Giải). Gắn liền với sự thay…
Lá King of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá King of Pentacles – Sun and Moon Tarot

King of Pentacles Lửa của đất. King of Pentacles đại diện cho vai trò một bác sĩ hoặc người chữa…
11 - Strength

Lá XI. Strength – Sun and Moon Tarot

Lá XI. Strength – Sun and Moon Tarot Liên kết với Leo (Sư Tử). Gắn liền với sức mạnh của…
Lá King of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá King of Swords – Sun and Moon Tarot

King of Swords Lửa của nước. King of Swords là nhà tư tưởng xuất sắc và có đam mê. Phán…
Lá Two of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Two of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Two of Pentacles: thay đổi Jupiter (Mộc Tinh) trong Capricorn (Ma Kết). Khôi phục sự cân bằng. Lemniscate (hình 8)…
9 - The Hermit

Lá IX. The Hermit – Sun and Moon Tarot

Lá IX. The Hermit – Sun and Moon Tarot Liên kết với Virgo (Xử Nữ). Gắn liền với nội tâm,…
Lá Three of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá Three of Swords – Sun and Moon Tarot

Three of Swords: nỗi buồn Saturn (Thổ Tinh) trong Libra (Thiên Bình). Đau buồn và suy nghĩ tiêu cưc. Ba…
2 - The High Priestess

Lá II. The High Priestess – Sun and Moon Tarot

Lá II. The High Priestess Liên kết với Moon (Mặt Trăng). Gắn liền với trực giác và sự độc lập,…
Lá Two of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Two of Cups – Sun and Moon Tarot

Two of Cups: tình yêu Venus (Kim Tinh) trong Cancer (Cự Giải). Tình yêu, sự bắt đầu một mối quan…