Lá Two of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Two of Cups – Sun and Moon Tarot

Two of Cups: tình yêu Venus (Kim Tinh) trong Cancer (Cự Giải). Tình yêu, sự bắt đầu một mối quan…
Lá Ace of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá Ace of Swords – Sun and Moon Tarot

Ace of Swords Quyền năng, sức mạnh của tư duy. Tinh thần tỉnh táo và tư duy sáng tạo. Trên…
Lá Seven of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Seven of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Seven of Pentacles: thất bại Saturn (Thổ Tinh) trong Taurus (Kim Ngưu). Nỗi sợ thất bại. Năng suất và hiệu…
Lá Eight of Wands – Sun and Moon Tarot

Lá Eight of Wands – Sun and Moon Tarot

Eight of Wands: nhanh nhẹn Mercury (Thủy Tinh) trong Sagittarius (Nhân Mã). Đạt được thành công bất ngờ. Liên lạc…
Lá Eight of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá Eight of Swords – Sun and Moon Tarot

Eight of Swords: sự can thiệp Jupiter (Mộc Tinh) trong Gemini (Song Tử). Sự tôn trọng đối với những nỗ…
Lá Ten of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Ten of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Ten of Pentacles: sự giàu có Mercury (Thủy Tinh) trong Virgo (Xử Nữ). Sự giàu có và an toàn trong…
Lá Ace of Wands – Sun and Moon Tarot

Lá Ace of Wands – Sun and Moon Tarot

Ace of Wands Tia sáng của sự sống và sự sáng tạo. Sức mạnh, hoạt động và sự nhiệt thành.…
Lá Six of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Six of Cups – Sun and Moon Tarot

Six of Cups: niềm vui Sun (Mặt Trời) trong Scorpio (Bò Cạp). Nước bắn tung tóe thể hiện niềm vui…
3 - The Empress

Lá III. The Empress – Sun and Moon Tarot

Lá III. The Empress Liên kết với Venus (Kim Tinh). Gắn liền với tình yêu và đất mẹ. Sức mạnh…
Lá Nine of Wands – Sun and Moon Tarot

Lá Nine of Wands – Sun and Moon Tarot

Nine of Wands: sức mạnh Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Sagittarius (Nhân Mã). Trực giác và sức…
1 - The Magician

Lá I. The Magician – Sun and Moon Tarot

Lá I. The Magician Liên kết với Mercury (Thủy Tinh). Gắn liền với sự giao tiếp và thời gian. Chú…
Lá Princess of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Princess of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Princess of Pentacles Đất của đất. Nghiên cứu và giáo dục, Người phụ nữ mang thai hiện thân cho khả…
Lá Ten of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá Ten of Swords – Sun and Moon Tarot

Ten of Swords: sự hủy hoại Sun (Mặt Trời) ở Gemini (Song Tử).  Các vấn đề về tinh thần và…
Lá Queen of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Lá Queen of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Queen of Pentacles Nước của đất. Là một chuyên gia về sức khỏe thể chất, nữ hoàng đồng cảm, dễ…
14 - Temperance

Lá XIV. Temperance – Sun and Moon Tarot

Lá XIV. Temperance – Sun and Moon Tarot Liên kết với Sagittarius (Nhân Mã). Gắn liền với sự hội nhập,…
Lá Queen of Wands – Sun and Moon Tarot

Lá Queen of Wands – Sun and Moon Tarot

Queen of Wands Nước của lửa. Tự học hỏi, tự hoàn thiện và chuyển đổi. Những đốm đen trên da…
Lá Prince of Swords – Sun and Moon Tarot

Lá Prince of Swords – Sun and Moon Tarot

Prince of Swords Khí của khí. Nam tính. Suy nghĩ sáng tạo và trực quan. Sự kiên định. Chariot dẫn…
Lá Five of Cups – Sun and Moon Tarot

Lá Five of Cups – Sun and Moon Tarot

Five of Cups: sự thất vọng Mars (Hỏa Tinh) trong Scorpio (Bò Cạp). Muộn phiền và mất hy vọng. Buông…