Wednesday, August 17, 2022
Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot

  Sun and Moon Tarot – Sách Hướng Dẫn

  Bằng sự kết hợp thú vị giữa huyền học và chiêm tinh học, Vanessa Decort đang mang đến những cách giải nghĩa độc đáo...
  0 - The Fool

  Lá 0. The Fool – Sun and Moon Tarot

  0 - The Fool Liên kết với Uranus (Thiên Vương Tinh). Gắn liền với các nguyên lý về sự can đảm, sự hung phấn nhưng...
  1 - The Magician

  Lá I. The Magician – Sun and Moon Tarot

  Lá I. The Magician Liên kết với Mercury (Thủy Tinh). Gắn liền với sự giao tiếp và thời gian. Chú ý rằng bản ngã không...
  2 - The High Priestess

  Lá II. The High Priestess – Sun and Moon Tarot

  Lá II. The High Priestess Liên kết với Moon (Mặt Trăng). Gắn liền với trực giác và sự độc lập, chú trọng vào nội tâm...
  3 - The Empress

  Lá III. The Empress – Sun and Moon Tarot

  Lá III. The Empress Liên kết với Venus (Kim Tinh). Gắn liền với tình yêu và đất mẹ. Sức mạnh nữ tính và sự tận...
  4 - The Emperor

  Lá IV. The Emperor – Sun and Moon Tarot

  Lá IV. The Emperor - Sun and Moon Tarot Liên kết với Aries (Bạch Dương). Gắn liền với quyền năng và sự lãnh đạo. Có...
  5 - The Hierophant

  Lá V. The Hierophant – Sun and Moon Tarot

  Lá V. The Hierophant - Sun and Moon Tarot Liên kết với Taurus (Kim Ngưu). Gắn liền với sự học hỏi và chỉ dạy. Đại...
  6 - The Lovers

  Lá VI. The Lovers – Sun and Moon Tarot

  Lá VI. The Lovers - Sun and Moon Tarot Liên kết với Gemini (Song Tử). Gắn liền với nghệ thuật và thủ công. Đại diện...
  7 - The Chariot

  Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

  Lá VII. The Chariot - Sun and Moon Tarot Liên kết với Cancer (Cự Giải). Gắn liền với sự thay đổi và hoạt động. Thành...
  8 - Justice

  Lá VIII. Justice – Sun and Moon Tarot

  Lá VIII. Justice - Sun and Moon Tarot Liên kết với Libra (Thiên Bình). Gắn liền với sự cân bằng, hòa giải và công lý....

  Rao Vặt Tổng Hợp