Lá Two of Wands – Sun and Moon Tarot

Two of Wands: sự thống trị

194_23

Mars (Hỏa Tinh) trong Aries (Bạch Dương). Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Năng lượng hướng về con đường mới. Chủ động tìm kiếm những thách thức mới. Lá bài này mô tả bóng tối và ánh sáng, âm và dương, cân bằng và hội nhập.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply