Lá Six of Wands – Sun and Moon Tarot

Six of Wands: chiến thắng

194_27

Jupiter (Kim Tinh) trong Leo (Sư Tử). Mở rộng, linh hoạt và sáng tạo. Một mối liên hệ có lợi và một tình thế hai bên cùng có lợi. Bước đột phá sáng tạo dẫn đến thành công, sự công nhận hoặc sự nổi tiếng. Sự tán dương đáng mừng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply