Lá Four of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Four of Pentacles: sức mạnh

194_55

Sun (Mặt Trời) trong Capricorn (Ma Kết). Quyết tâm và sức mạnh. Bốn ngọn tháp của lâu đài cát thiết lập nên giới hạn và ranh giới. Hám lợi và tham lam. Hành động thực tế và cụ thể.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply