Five of Pentacles: sự lo âu

Lá Five of Pentacles - Sun and Moon Tarot

Mercury (Thủy Tinh) trong Taurus (Kim Ngưu). Những nỗi lo về vấn đề tài chính, nghèo đói và sức khỏe xấu. biểu tượng mandala trong cửa sổ kính màu thúc đẩy “nghĩ trên vấn đề”. Hãy sống trong hiện tại và đừng lo lắng gì về quá khứ hay tương lai.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Bài Tarot

LEAVE A REPLY