Lá Four of Swords – Sun and Moon Tarot

Four of Swords: thỏa ước

194_45

Jupiter (Mộc Tinh) trong Libra (Thiên Bình). Trạng thái cân bằng. Để thoả thuận và giải quyết vấn đề. Hãy cởi mở và linh hoạt. Sự nghỉ ngơi ép buộc cho phép bạn thể hiện đầy đủ, làm hòa với thực tại, tập trung sự chú ý, và trở nên dễ tiếp thu.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply