Lá Seven of Swords – Sun and Moon Tarot

Seven of Swords: sự vô ích

194_48

Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Aquarius (Bảo Bình). Sự khinh suất, nỗ lực sai lầm, và suy nghĩ tiêu cực. Tâm trí bất định. Lừa dối và tự lừa dối. Những kế hoạch vô dụng, vô ích.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply