Lá XII. The Hanged Man – Sun and Moon Tarot

Lá XII. The Hanged Man – Sun and Moon Tarot

12 - The Hanged Man

Liên kết với Neptune (Hải Vương Tinh). Gắn liền với việc phá vỡ khỏi lề thói cũ, hay sự đảo lộn. Bạn có thể đảo ngược các giá trị xã hội hay vượt qua chúng. Hãy giữ điều gì đó lớn hơn quyền lực cá nhân của bạn, gọi là đức tin cao cả hơn, hay một quan điểm mới. Cây tượng trưng sự huyền bí của cuộc sống, và Sephirot trong Do Thái giáo huyền thoại. Ankh là biểu tượng của Ai Cập về sự sống vĩnh cửu. Tư thế yoga, thể hiện qua việc lộn ngược, là Cây. Ký tự Hebrew Mem tượng trưng cho nước.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Bài Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply