Lá XVIII. The Moon – Deviant Moon Tarot

XVIII – The Moon

Moon

Ánh trăng tà chiếu tia sáng mạnh mẽ bao trùm thành phố. Thứ ánh sáng ảo diệu ấy kiểm soát cư dân thành phố tựa hồ một người điều khiển con rối vậy.

Nghĩa xuôi: Tẩy não. Ảnh hưởng xấu. Trò lừa. Ảo giác. Kiểm soát trong vô thức.

Nghĩa ngược: Tránh né sự thật. Áp lực xa lạ. Suy nghĩ ảo tưởng. Lời nói dối và nỗi tuyệt vọng.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

Related Posts

Leave a Reply