Lá Eight of Swords – Deviant Moon Tarot

Eight of Swords

Swords 8

Người phụ nữ bị cảm giác mê man của giấc ngủ ràng buộc và bị thu hút bởi ánh trăng tà. Tám thanh kiếm từ bên dưới là mối đe dọa với cô khi cô vươn người ra ngoài cửa sổ. Tác động của mặt trăng lên những giấc mơ trong cô chẳng mấy chốc sẽ kết thúc khi bình mình đang đến gần.

Nghĩa xuôi: Sự ràng buộc. Bị kiểm soát bởi thế lực bên ngoài. Sự kiểm duyệt. Sự hạn chế.

Nghĩa ngược: Tự do. Khả năng nghĩ cho bản thân. Sự độc lập.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

 

Liên hệ đặt xem tarot online uy tín nhất hiện nay

WICHITA TAROT

Giải Tỏa Tâm Lý & Gỡ Rối Con Tim cùng Tarot

Website: https://wichita-tarot.com/

Đặt xem tarot online: https://wichita-tarot.com/dat-lich-xem-bai/

Rate this post

Related Posts

Leave a Reply