2 of Wands

Ý nghĩa lá 2 of Wands trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Để đạt được bất kỳ điều gì, dù là mầu nhiệm hoặc khác, cần có tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu và tập hợp những nguồn lực cần thiết. Người phụ nữ này tập trung tư tưởng và ý chí của cô vào kết quả mong muốn, có thể thấy qua con dao lễ và chiếc đũa thần. Ánh nhìn sâu thẳm của cô là việc tìm kiếm sự kết nối bản thân với năng lượng Vũ Trụ.

Nghĩa xuôi: Tập hợp năng lượng trong lúc hoàn thiện tầm nhìn của bạn.

Nghĩa ngược: Bạn thay đổi ý kiến và đánh mất sự tập trung.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below

LEAVE A REPLY